ZSOMS w Białymstoku
Powróć do: Pedagog szkolny

Ważne telefony

Drogi Uczniu, drogi Rodzicu,

jeżeli obawiasz się porozmawiać z nami o swoich trudnościach, możesz zwrócić się po poradę i pomoc do instytucji pozaszkolnych oraz do telefonów zaufania.


Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”

ul. Włókiennicza 7, 15 - 464 Białystok
tel. (085) 74 45 224
http://www.stowarzyszeniedroga.pl/etap1.html

Pomoc znajdzie tu młodzież i osoby dorosłe (oraz ich rodziny) eksperymentujące lub uzależnione od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), ale również od komputera, Internetu, hazardu.

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR

15-814 Białystok, ul. Berlinga 8
Tel: 0856516564

Udziela pomocy osobom używającym substancji psychoaktywnych a także ich rodzinom.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok

tel. 085-742-34-34

Poradnia prowadzi w szerokim zakresie diagnostykę trudności ucznia oraz poradnictwo dla rodziców.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2, 15-214 Białystok
tel. 85 732 86 66

Udziela wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów natury emocjonalnej przejawiających się w środowisku domowym lub poza nim, takich jak: stany lękowe, niepokój przejawiający się nadruchliwością, zachowania agresywne, tiki, zaburzenia psychosomatyczne, niewłaściwe relacje z rówieśnikami itp.

N.Z.O.Z. Ośrodek Psychoterapii Medycznej s.c.

K. Ciołkowskiego 49, 15-264 Białystok
tel. 085 6538886
http://www.psychoterapia.bialystok.pl/index.html

W przypadku gdy problemem są nerwice i zaburzenia odżywiania.

Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym –

tel:116123

czynna 7 dni w tygodniu od 14 do 22 (połączenie bezpłatne niezależnie od operatora)

Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 tel. (085) 744 50 28

Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny całą dobę.

Policyjny telefon zaufania

tel. 085 670-27-37

"Niebieska Linia"
tel: 0 801120002

pn sob.- godz. 10.00-22.00, nd. i święta - godz. 8.00-16.00

Telefon dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

"Pomarańczowa Linia" 
tel: 0 801140068

pn.- pt. 14:00-20:00

Telefon Pomocy Rodzicom Których Dzieci Piją

"Zielona Linia"

tel: 022 6213367

pn., śr., godz.13:00 - 19:00,  wt., czw., pt., godz. 10:00 - 16:00

Telefon dla osób dotkniętych HIV i AIDS

Antydepresyjny Telefon Zaufania

tel: 022 6544040

pn., czw., godz. 17:00-20:00

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

tel: 0 801199990

Codziennie, godz. 16:00 - 21:00